Greasy Fork is available in English.

AcFun ASS Danmaku Downloader

以 ASS 格式下载 AcFun 的弹幕

Tác giả
zhuzemin
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
105
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.17
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
Mozilla Public License 2.0; http://www.mozilla.org/MPL/2.0/
Áp dụng cho
Compatibility:
Firefox/Chrome,
Greasemonkey/Tampermonkey