Greasy Fork is available in English.

Survivio | Enhanced |

Surviv.io Enhanced | UI-HUD | Menu Buttons | Streamer Mode | Adblocker |

Tác giả
FilipKZhong
Cài đặt hàng ngày
7
Số lần cài đặt
1.866
Đánh giá
0 1 0
Phiên bản
0.1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • surviv.io
 • twitch.tv
 • ext-twitch.tv
 • http://surviv2.io*
 • https://surviv2.io*
 • http://2dbattleroyale.com*
 • https://2dbattleroyale.com*
 • http://2dbattleroyale.org*
 • https://2dbattleroyale.org*
 • http://piearesquared.info*
 • https://piearesquared.info*
 • http://thecircleisclosing.com*
 • https://thecircleisclosing.com*
 • http://archimedesofsyracuse.info*
 • https://archimedesofsyracuse.info*
 • http://secantsecant.com*
 • https://secantsecant.com*
 • http://parmainitiative.com*
 • https://parmainitiative.com*
 • http://nevelskoygroup.com*
 • https://nevelskoygroup.com*
 • http://kugahi.com*
 • https://kugahi.com*
 • http://chandlertallowmd.com*
 • https://chandlertallowmd.com*
 • http://ot38.club*
 • https://ot38.club*
 • http://kugaheavyindustry.com*
 • https://kugaheavyindustry.com*
 • http://rarepotato.com*
 • https://rarepotato.com*

! READ !


Enhanced features for Surviv.io by Filip K. Zhõng


Features:

 • HUD:
  • Guns
  • Armor
 • Menu buttons:

  • Solo Duo Button-[Quickstart]
  • Solo Squad Button-[Quickstart]
 • Streamer Mode:

  • Blur
   Advertises
  • "Streaming Now"
   Featured YouTuber
   Group Link(s)