Greasy Fork is available in English.

宗教答题

自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/392760-%E5%AE%97%E6%95%99%E7%AD%94%E9%A2%98/code/%E5%AE%97%E6%95%99%E7%AD%94%E9%A2%98.js?version=751824

Tác giả
伏丹宇扬
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.3.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
  • *://*.http://exam.hm86.cn/*