Greasy Fork is available in English.

全网VIP视频解析, 视频去广告, 支持优酷、腾讯、爱奇艺、芒果、PPTV等全网VIP视频 2020/01/10 更新

VIP视频解析集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,PPTV,M1905,暴风影音,哔哩哔哩,咪咕视频】等全网VIP视频,此脚本根据其他脚本修改而来,只是为了自己使用方便所以做了些修改并集成了一下。

Tác giả
TianJianJun
Cài đặt hàng ngày
4
Số lần cài đặt
6.167
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
09-11-2019
Đã cập nhật
08-02-2020
Giấy phép
MIT2.0
Áp dụng cho
此脚本根据其他脚本修改而来,
如果需要更多接口请下载另一个脚本:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/394948-%E7%A0%B4%E8%A7%A3%E8%A7%86%E9%A2%91vip%E4%BC%9A%E5%91%98-%E8%A7%86%E9%A2%91%E8%A7%A3%E6%9E%90-2020-01-10%E6%9B%B4%E6%96%B0