Greasy Fork is available in English.

Bangumi Evaluation

Bangumi Evaluation Script

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
130
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
2.0.1
Đã tạo
04-03-2018
Đã cập nhật
17-08-2019
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho