Greasy Fork is available in English.

Bangumi Evaluation

Bangumi Evaluation Script

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
81
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho