Greasy Fork is available in English.

Thay đổi ống nhắm surviv.io

Thay đổi ống nhắm surviv.io by DMH Dev

Tác giả
DMH Dev
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
1.565
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
HienIT
Áp dụng cho
script Mod Ống Nhắm Game Surviv.io hay Zombsroyale.io
lựa chọn hơn 100 ống nhắm thoả thích
bật la-ze và đường chấm để bắn địch dễ hơn
bởi DMH Dev
vui lòng ko sửa kết cấu script
Duong Minh Hien 2019