Greasy Fork is available in English.

Bilibili_Anime4K

Bring Anime4K to Bilibili and ACFun's HTML5 player to clearify 2D anime.

Tác giả
net2cn
Cài đặt hàng ngày
24
Số lần cài đặt
10.636
Đánh giá
59 1 0
Phiên bản
0.4.10
Đã tạo
27-09-2019
Đã cập nhật
16-02-2021
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho