Greasy Fork is available in English.

联通光猫超管登陆

目前测试支持光猫 KD-YUN-811E(北京联通)

Tác giả
luomo
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
169
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
07-09-2019
Đã cập nhật
07-09-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

联通光猫超管登陆

目前测试支持光猫 KD-YUN-811E(北京联通)

可以先尝试使用默认超管密码 CUAdmin 点击管理员登陆 如果密码不正确,可以先用普通账号登陆,不要点管理员登陆 然后进入 管理 - 用户管理 页面 下拉选择 CUAdmin 输入新密码 保存后退出 再使用设置的超级管理员密码登陆