Greasy Fork is available in English.

Aternos Minecraft Server Hosting ADBLOCKER

Great minecraft hosting, but it has adblocker detection, this script automatically destroy antiadblock windows. I would prefer to show a donate button instead of forcing Ads. Script tested with Tapermonkey, Chrome 76.

Tác giả
Lukáš Kovář
Cài đặt hàng ngày
4
Số lần cài đặt
1.030
Đánh giá
1 0 2
Phiên bản
0.2
Đã tạo
29-08-2019
Đã cập nhật
28-04-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho