Greasy Fork is available in English.

bddownload

【百度网盘直链下载助手】是一款免客户端获取百度网盘文件真实下载地址的油猴脚本,支持Windows,Mac,Linux,Android等多平台,可使用IDM,迅雷,Aria2c协议等多线程加速工具加速下载,免登录下载告别下载限速问题。

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389452-bddownload/code/bddownload.js?version=741766

Tác giả
Max zhang
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.9.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

百度网盘下载工具