Greasy Fork is available in English.

html2canvas.min

网页截图

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/388505-html2canvas-min/code/html2canvasmin.js?version=724511

Tác giả
人鬼情未了
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190813111228
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web