Greasy Fork is available in English.

自动去除CSDN插入图片水印

在编写CSDN博客时,有时将截图直接复制到markdown编辑器里,会自动加上CSDN的水印,本脚本自动去除所有水印

Tác giả
kafm
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
113
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

在编写CSDN博客时,有时将截图直接复制到markdown编辑器里,会自动加上CSDN的水印。 本脚本自动去除所有水印,无论是直接复制截图到markdown编辑器里还是本地上传图片。 有问题欢迎反馈! 很简单的脚本,安装启用即可。