Greasy Fork is available in English.

GitHub 菜单汉化

汉化 GitHub 界面的部分菜单及内容

Tác giả
Canary Dev
Cài đặt hàng ngày
25
Số lần cài đặt
2.474
Đánh giá
11 0 0
Phiên bản
1.7.7.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

测试的脚本