Greasy Fork is available in English.

Acfun评论标签-秃顶版

评论楼层标签添加-秃顶大汉修改版

Tác giả
秃顶大汉
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
59
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2.24
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
大家好 秃顶大汉为ACFUN继续努力。
这个作者停更了,所以我来帮忙改了改代码。


注意。本插件的标签只会存储在本地,换电脑或者浏览器就不行了。