Greasy Fork is available in English.

斗鱼精简

提供简洁的界面,只为安心看直播。

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 虎牙精简

Cài đặt script này
Tác giả
Guang
Cài đặt hàng ngày
12
Số lần cài đặt
4.063
Đánh giá
13 0 0
Phiên bản
2019.09.23
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

去掉广告,礼物,主播动态等信息,只显示直播与弹幕,干净简洁,适合只专心看直播的白嫖党。

虎牙精简
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/386569-%E8%99%8E%E7%89%99%E7%B2%BE%E7%AE%80