Greasy Fork is available in English.

月亮影视,全网VIP视频解析, 去广告, 超清播放, 支持优酷、腾讯、爱奇艺、芒果、PPTV、咪咕视频等全网VIP视频 2022/08/06 更新

VIP视频解析集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,PPTV,M1905,暴风影音,哔哩哔哩,咪咕视频】等全网VIP视频

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.9.2 06-08-2022

  更新jquery

 • v1.9.1 06-08-2022
 • v1.9.0 06-08-2022
 • v1.8.1 09-11-2021

  去除无用代码

 • v1.8.0 30-10-2021
 • v1.7.9 29-10-2021
 • v1.7.8 22-09-2021

  修复优酷页面不存在问题

 • v1.7.7 13-09-2021
 • v1.7.6 12-09-2021
 • v1.7.5 05-02-2021 修复已知BUG
 • v1.7.4 19-12-2020 修复已知BUG
 • v1.7.3 21-11-2020 修复已知BUG
 • v1.7.2 03-11-2020 修复已知BUG
 • v1.7.1 24-10-2020 修复已知BUG
 • v1.7.0 25-09-2020
 • v1.6.9 30-08-2020
 • v1.6.8 29-07-2020
 • v1.6.7 11-07-2020 修复已知BUG
 • v1.6.6 09-06-2020 修复已知BUG
 • v1.6.5 07-06-2020 修复已知BUG
 • v1.6.4 22-05-2020 修复已知BUG
 • v1.6.3 09-05-2020 修复已知BUG
 • v1.6.2 28-04-2020 修复已知BUG
 • v1.6.1 14-04-2020 修复已知BUG
 • v1.6.0 21-03-2020 修复已知BUG
 • v1.5.9 25-02-2020 修复已知BUG
 • v1.5.8 16-02-2020 修复已知BUG
 • v1.5.7 07-01-2020 修复已知BUG
 • v1.5.6 21-12-2019 修复已知BUG
 • v1.5.5 15-12-2019 修复已知BUG
 • v1.5.4 21-11-2019 修复已知BUG
 • v1.5.3 07-11-2019 修复已知BUG
 • v1.5.2 18-10-2019 修复已知BUG
 • v1.5.1 06-10-2019 修复已知BUG
 • v1.5.0 03-10-2019 修复已知BUG
 • v1.4.9 24-09-2019 修复已知BUG
 • v1.4.8 13-09-2019 修复已知BUG
 • v1.4.7 21-08-2019 修复已知BUG
 • v1.4.6 04-08-2019 修复已知BUG
 • v1.4.5 27-07-2019 修复已知BUG
 • v1.4.4 23-07-2019 修复已知BUG
 • v1.4.3 20-07-2019 修复已知BUG
 • v1.4.2 18-07-2019 修复已知BUG
 • v1.4.1 15-07-2019 修复已知BUG
 • v1.4.0 13-07-2019
 • v1.3.9 10-07-2019 修复已知BUG
 • v1.3.8 28-06-2019 修復已知BUG,新增 咪咕视频
 • v1.3.7 23-06-2019 修复已知BUG,新增支持 1905,暴风影音,哔哩哔哩
 • v1.3.6 21-06-2019 修复已知BUG
 • v1.3.5 19-06-2019