Greasy Fork is available in English.

Greasy Fork 美化

对 Greasy Fork 脚本网站进行美化。部分 UI 模仿 element-ui。

Tác giả
Hunlongyu
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
908
Đánh giá
11 0 0
Phiên bản
0.0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
## Greasy Fork 网站美化

部分样式模仿了 element-ui ,取消了大片的色块,颜色变浅,修改代码预览字体,移除部分广告。

欢迎大家尝试体验。