Greasy Fork is available in English.

YouTube + (2019)

YouTube with more freedom

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.