Greasy Fork is available in English.

hotkeys.min.js

监听键盘

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/383707-hotkeys-min-js/code/hotkeysminjs.js?version=702670

Tác giả
人鬼情未了
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190529143407
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web