Greasy Fork is available in English.

Highlighter+

Highlighter+ web page text highlighter

Tác giả
Drawbackz
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
14
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Highlighter+