Greasy Fork is available in English.

集装箱

一个插件,提供一揽子服务。

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 优惠购

Cài đặt script này
Tác giả
newday-me
Cài đặt hàng ngày
966
Số lần cài đặt
114.004
Đánh giá
391 2 4
Phiên bản
0.2.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • *://**/*

Mô tả của tác giả

☆脚本介绍

一个插件,提供一揽子服务。

脚本包含 网盘助手网盘链接检查优惠购下载卫士 的功能。


☆快捷链接

插件官网: http://go.newday.me/s/one-home

脚本配置: http://go.newday.me/s/one-option


☆关于代理

因为Tampermonkey、Violentmonkey等脚本管理器不支持代理设置,目前只有插件版本有代理设置功能,具体请查看http://go.newday.me/s/one-home


☆问题反馈

有任何问题或者建议,欢迎发送邮件至 newday_me@163.com ,感谢您的大力支持!

(希望问题反馈里能提供浏览器名称、插件版本、访问链接和必要的截图,谢谢!!)


☆关注作者

感谢你这么好看还关注我!!!