Greasy Fork is available in English.

煎蛋网图片浏览增强

在煎蛋网上,增强浏览图片时的体验。

Tác giả
水西瓜
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

尝试在煎蛋网上,增强浏览图片时的体验。
在一些页面增加了新功能:
1.鼠标经过GIF图时,自动触发点击播放;
2.图片加载失败时,尝试重新加载。