Greasy Fork is available in English.

下载卫士

拒绝高(捆)速(绑)下载,隐藏高速下载器的链接

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 集装箱

Cài đặt script này
Tác giả
newday-me
Cài đặt hàng ngày
75
Số lần cài đặt
32.132
Đánh giá
184 0 1
Phiên bản
0.2.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

☆脚本介绍

拒绝高(捆)速(绑)下载。

推荐脚本:集装箱,一个插件,提供一揽子服务。


☆脚本配置

安装好脚本后,可以访问 脚本配置页面 自定义脚本的功能。


☆其他作品

集装箱:一个插件,提供一揽子服务。

优惠购:以最优惠的价格,把宝贝抱回家。

网盘助手:大概是最优雅好用的网盘助手了。

网盘链接检查:自动识别并标记百度云、蓝奏云和腾讯微云的链接状态。


☆问题反馈

有任何问题或者建议,欢迎发送邮件至 newday_me@163.com ,感谢您的大力支持!

(希望问题反馈里能提供浏览器名称、插件版本、访问链接和必要的截图,谢谢!!)