Greasy Fork is available in English.

VIP视频解析助手

解析各大视频网站VIP视频,支持优酷,爱奇艺,乐视,腾讯视频,土豆,芒果TV,bilibili,PPTV,暴风,音悦台

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 百度网盘直链下载助手

Cài đặt script này
Tác giả
syhyz1990
Cài đặt hàng ngày
21
Số lần cài đặt
15.592
Đánh giá
41 0 0
Phiên bản
1.0.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

VIP视频解析助手

TamperMonkey v4.5 Chrome x64 v60.4 Safari v11.0.3

安装地址

安装地址1

安装地址2

更新日志

2019-05-02 : v1.0.5 更新接口和解析描述

2019-03-25 : v1.0.3 更新接口和解析描述

2019-03-20 : v1.0.2 更新接口

2019-03-19 : v1.0.0 支持各大视频网站VIP视频解析

插件功能

  • 解析各大视频网站VIP视频,支持优酷,爱奇艺,乐视,腾讯视频,土豆,芒果TV,bilibili,PPTV,暴风,音悦台

使用必读

安装插件后在视频播放页面的左侧会显示下图按钮,点击后选择解析线路点击后即可播放

插件界面

Android和IOS客户端扫码下载

解析测试

优酷:https://v.youku.com/vshow/idXNDA3MzgwMzQ3Ng==

爱奇艺:https://www.iqiyi.com/v_19rro4u4ms.html

芒果:http://www.mgtv.com/b/303799/4124549.html

乐视:http://www.le.com/ptv/vplay/31339383.html

搜狐:http://tv.sohu.com/20171020/n600217514.shtml

腾讯:https://v.qq.com/x/cover/ha7r9z89i9d234y/n0030j3kuf7.html

pptv:http://v.pptv.com/show/KRsZlv5k1BJ181s.html

m1905:http://vip.1905.com/play/683679.shtml

音悦台:http://v.yinyuetai.com/video/2891358

bilibili:https://www.bilibili.com/video/av14162235

捐赠

如果您觉得脚本对您有帮助,您可以通过支付宝或微信,扫描二维码,捐赠 X元,^_^,谢谢!

微信 支付宝

免责声明

本脚本仅在浏览器端运行,源码公开可见,仅做研究使用,不得用于非法获利, 如产生法律纠纷与脚本作者无关!!!

常见问题

Q: 安装脚本后没显示 播放图标

A: 请检查浏览器是否已安装tampermonkey或暴力猴 , 并启用脚本

Q: 点击链接后无响应 , 或视频集数时间不对

A: 尝试换用其他解析链接解析 , 集数不对时请点击对应视频网址的集数后再重新解析

脚本推荐

百度网盘直链下载助手