Greasy Fork is available in English.

1024网址更新+新帖标注+取消viidii跳转+去帖子广告+帖子内隐藏1024的回复等,修复版

在原版的基础上开发了此修复增强版本 [感谢原作者:sbdx、veip007] 草榴社区 - 「不定时更新网址」 「去掉60S限制」「取消viidii跳转」「种子链接转化磁链接」「去帖子广告」「阅读帖子按楼数快速跳转楼层」「帖子内隐藏1024的回复」「今日帖子加亮」「超大图片根据屏幕缩放」「快捷键:详细页J/K 上/下一个回复,F6跳转技术讨论区,【.】

Tác giả
一腔诗意喂了狗
Cài đặt hàng ngày
96
Số lần cài đặt
40.590
Đánh giá
314 1 0
Phiên bản
2.0.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • 3wyq.com
  • m9sz.com
  • vttg.pw
  • t6yy.com
  • cfbf.xyz
  • bbcb.xyz

Mô tả của tác giả

如标题,且用且珍惜。查看代码区,定期更新回家的路 -- BUG修复版本

chrome插件“小草助手”

功能介绍:
1、自动评论【可以自由设置评论内容、评论板块、评论间隔时间、每天评论个数】
2、自动更新回家的路
PS:使用前请仔细阅读使用说明,且用且珍惜。
蓝奏地址:https://www.lanzous.com/i6q3v1c 密码:8cr2