Greasy Fork is available in English.

AC-有道取词+翻译-库文件

库文件,不能直接调用的

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/378064-ac-%E6%9C%89%E9%81%93%E5%8F%96%E8%AF%8D-%E7%BF%BB%E8%AF%91-%E5%BA%93%E6%96%87%E4%BB%B6/code/AC-%E6%9C%89%E9%81%93%E5%8F%96%E8%AF%8D+%E7%BF%BB%E8%AF%91-%E5%BA%93%E6%96%87%E4%BB%B6.js?version=672356

Tác giả
inDarkness
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.8
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web