Greasy Fork is available in English.

QQ轻聊版位置信息链接地址修复

修复轻聊版QQ的地址跳转

Tác giả
mscststs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
9
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

QQ轻聊版 7.9 地址信息功能 链接自动跳转(修复)

在 QQ 轻聊版 7.9上,别人发送的位置信息会变成 “获取不到详细地址”,哪怕是点击从浏览器打开,也会变成 404页面(宝贝回家)。

该脚本主要用于 利用 经纬度信息调用腾讯的 反查接口并标注在新版的腾讯地图上。

(该脚本使用后,点开位置信息会经过重定向进入新版页面)