Greasy Fork is available in English.

exmail.qq.com_contacts_plus

通讯录增强,在邮件列表展示头像(需要先进通讯录收集头像)

Tác giả
wanyaxing
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
23
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

前言

突然这成了系列篇了,可看前篇让 QQ 邮箱更好用,支持桌面通知自制邮件分组模式,吊打会话模式,让脚本改变世界

我不知道腾讯企业邮箱的开发组在想什么,腾讯邮箱的赞誉很高,但如大家所见,它还可以做得更好。

有一个问题

在腾讯的企业邮箱里有个通讯录,通讯录里也支持设定头像,然而,这头像并没有什么软用。

物尽其用

于是我写了个猴子脚本,可以将这个头像提取出来,在邮件列表邮件详情里,把头像给展示出来。

怎么用

  1. 在通讯录中添加所有的发件人信息以及头像。
  2. 在通讯录里点击右上角「遍历刷新头像」按钮,即可自动采集头像数据。
  3. 此时再点开收件箱或邮件,即可看到头像啦。

后语

使用网页邮箱有很多优点,如 节省空间、通知及时、原生体验 等,而如今,可以通过浏览器扩展来为网页邮箱添加更多功能,也是一个强力的使用理由。

没有做不到,只有想不到。

本文来自我的博客: https://wanyaxing.com/blog/20190123201508.html