Greasy Fork is available in English.

BREED bootloader Russian translation

Перевод загрузчика BREED для Xiaomi Mi Router 3G

Tác giả
dartraiden
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
505
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
20191018.1
Đã tạo
23-01-2019
Đã cập nhật
18-10-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Перевод загрузчика BREED для Xiaomi Mi Router 3G.