Greasy Fork is available in English.

AcFun官方Html5强制启用器

每个人都应该是锦鲤

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v6 03-01-2019
  • v6 03-01-2019 更换开启逻辑
  • v5 25-12-2018 换用Proxy
  • v4 17-12-2018
  • v3 17-12-2018 修复chrome
  • v2 17-12-2018 兼容一些缓存问题?
  • v1 17-12-2018