Greasy Fork is available in English.

[vk.com/randomapp] Подмена победителей

Подменяет победителя в конкурсе. Данный скрипт не будет работать без специального расширения. За подробностями обращайтесь к автору

Tác giả
tuxuuman
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
37
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho