Greasy Fork is available in English.

【购物必备】同类商品自动比价,淘宝等各网站内部优惠券一键获取,历史价格自动查询

使用第三方接口查询淘宝内部优惠券,同类比价,80%以上的商品都有优惠卷,(含返利)

Tác giả
chenzelin01
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
8.552
Đánh giá
30 1 0
Phiên bản
4.4.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

插件功能描述

1、商品优惠卷自动查询

2、同类商品自动比价

3、商品历史价格自动查询并比较

4、同类优惠商品自动推荐

image
image