Greasy Fork is available in English.

Fuck ZhiHu Mobile Style

日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
345
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2.1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho