Greasy Fork is available in English.

Fuck ZhiHu Mobile Style

日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
637
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
2.1.4
Đã tạo
25-11-2018
Đã cập nhật
17-07-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho