Greasy Fork is available in English.

一键VIP视频解析、全网VIP视频解析,去广告,全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 2018.11.28更新新增全网VIP视频解析、去广告

在线视频播放,在线播放vip视频;腾讯vip视频,优酷视频,爱奇艺视频,芒果视频,乐视vip视频.全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 多站音乐试听 多站音乐下载,网易云音乐,QQ音乐,酷狗,酷我,虾米,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.3
  • v0.2 - 新增全网视频解析,新增加UI更加美观的播放器,一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载
  • v0.1