Greasy Fork is available in English.

QQ相册外链工具

QQ空间相册外链脚本,支持HTTPS

Tác giả
Y-A-K-E
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
431
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
0.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

本方案从2009年用到如今,而且支持HTTPS.腾讯的不容易翻车.



用法介绍:

1, 上传的时候请一定要选择原图上传

2, 进入相册列表,等几秒页面载入完毕, 然后鼠标放相片缩略图上有个[外链]按钮, 点击自动复制(无提示).

3, js代码不是我擅长,我几乎不会.代码是百度加上自己原来的理解东拼西凑的,能运行就可以.

4, 详细使用说明见我博客.
https://www.yge.me/detail/show/id/27.html

5, 低调使用,才能长长久久.



另有开源 delphi xe10 开发的 windows/mac os(x64)/Linux (x64) 桌面程序版


https://www.yge.me/detail/show/id/10.html