Greasy Fork is available in English.

隐心百度云盘钥匙

百度云盘钥匙,主要功能有:1、打开百度云盘链接地址时,会自动获取提取码填入,并会自动提交,一键打开分享链接,方便快捷;2、浏览任何网页时,只要包含百度云盘分享链接,都会在页面左上角显示链接是否有效,如果有效则会显示提取码。

Tác giả
隐心
Cài đặt hàng ngày
13
Số lần cài đặt
10.311
Đánh giá
54 1 0
Phiên bản
1.9
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

百度云盘钥匙,主要功能有:

1、打开百度云盘链接地址时,会自动获取提取码填入,并会自动提交,一键打开分享链接,方便快捷。

2、浏览任何网页时,只要包含百度云盘分享链接,都会在页面左上角显示链接是否有效,如果有效则会显示提取码。