Greasy Fork is available in English.

隐藏煎蛋上的OOXX数

在点击段子、妹子图、无聊图的OOXX之前,隐藏OOXX数

Tác giả
水西瓜
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
73
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

更新:2018.10.06 - v0.2
修改了重新显示OOXX数的时机
现在,对于提示 已投过票 的也能显示出来OOXX数了


好像有人想防止现有的OOXX数影响自身的判断
所以试着写了这个脚本,没想到真的能用
功能:
在点击段子、妹子图、无聊图的OOXX之前,隐藏OOXX数
点击之后,展示OOXX数

不支持吐槽中的OOXX隐藏