Greasy Fork is available in English.

Hide Surviv.io Invite Link.

Hide the surviv.io invite link!

Tác giả
Superior
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
1.020
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
This script can be very helpful for streamers. It can be annoying to streamers because
they need to keep kicking people when they join. This script can be useful for a
raffle system based stream. Thus, I made this script to help the surviv.io streamers.
Enjoy! <3