Greasy Fork is available in English.

CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆

ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.3.2 31-03-2020
 • v1.3.3 31-03-2020 移除付费专栏
 • v1.3.2 21-08-2019 移除url拦截
 • v1.3.1 12-08-2019 修复广告失效
 • v1.3.0 05-08-2019 未登录可展开博客评论
 • v1.2.12 01-07-2019 修复功能失效
 • v1.2.10 18-03-2019 去除bbs右侧广告
 • v1.2.9 14-02-2019
 • v1.2.8 15-01-2019 删除右侧广告
 • v1.2.7 01-01-2019 去除右侧广告
 • v1.2.6 14-12-2018 bug fixed
 • v1.2.6 14-12-2018 支持ITeye
 • v1.2.5 03-12-2018 按照@yue9223 的建议,优化了论坛去广告,加入了免登陆功能
 • v1.2.4 28-11-2018 去除博客左边广告和中间广告
 • v1.2.3 23-11-2018 BBS广告也挺烦人的,自动展开阅读,删掉主要的广告就好了,别断人财路
 • v1.2.2 25-10-2018 修复空白bug
 • v1.2.1 17-10-2018 去除底部影响阅读的广告
 • v1.2 08-10-2018
 • v1.1 22-09-2018
 • v1.1 22-09-2018 修复短篇文章错误
 • v1.0 22-09-2018