Greasy Fork is available in English.

Enable-成都理工选课按钮可见

成都理工的选课按钮在小屏幕下可能不可见,需要大屏幕,本脚本让选课按钮可以看到,但是需要鼠标选中文字往左边拉

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • 202.115.133.71

Mô tả của tác giả

不需要多余操作,看图

有问题,联系作者:企鹅:1353464539