Greasy Fork is available in English.

勤勤学长-视频VIP解析插件-免会员在线播放付费视频 2018.08.28

勤勤学长-视频VIP解析插件;支持破解直接播放【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,1905影院】,点击就能直接播放。

Tác giả
勤勤学长
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
3.505
Đánh giá
5 0 1
Phiên bản
1.4
Đã tạo
21-08-2018
Đã cập nhật
28-08-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
视频VIP解析插件;支持破解直接播放【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,1905影院】,点击就能直接播放。

2018.08.28
修复1905影院无法直接解析问题。