Greasy Fork is available in English.

BookTruyen.com QuickPaste

QuickPaste for Add Chapter

Tác giả
mkbyme
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
15-08-2018
Đã cập nhật
15-08-2018
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Antifeatures
Áp dụng cho

Hỗ trợ đăng chương nhanh trên trang booktruyen.com chỉ cần một lần dán Ví dụ tên Chương 1, Chương 2, Chương n thì điền "Chương " để thực hiện dán tự động Hướng dẫn

  1. Nhập số chương cần đăng = sốhiệntại + sốchươngđăng
  2. Mở tệp chứa nội dung đã convert chọn và copy đoạn chứa sốchươngđăng
  3. Dán vào DÁN VÀO ĐÂY
  4. Dà soát tên chương và số chương.
  5. Nhấn Đăng Chương

Trước khi nhấn nút Đăng Chương thì phải thực hiện sao chép nội dung truyện trước.

ScreenShot Giao diện trang đăng chương Giao diện trang đăng chương -QuickPaste

Giao diện hướng dẫn thiết lập Giao diện hướng dẫn thiết lập -QuickPaste

Giao diện thực hiện đăng chương Giao diện thực hiện đăng chương -QuickPaste