Greasy Fork is available in English.

设计福利

目前支持虎课网,视达网

Tác giả
xiaobeibao
Cài đặt hàng ngày
26
Số lần cài đặt
14.226
Đánh giá
68 0 7
Phiên bản
1.2.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

1.2.1 更新 2019-03-31
由于权限限制,将原来的直接播放改为网页播放
目前本插件已推出独立版本,可直接官网观看
支持项目有
视频类:虎课网、视达网
素材类:千图网、千库网、包图网、摄图网、90设计
但目前该插件共享的账号仅有视频类,如需素材类权限还请另行注册自己的账号使用
感谢大家的一如既往支持,欢迎来到我们的QQ交流群:551794580

1.0.3 更新 2018-10-11
更改了服务器地址

如果您觉得此脚本不是很稳定或更新缓慢,请移步QQ群467097585安装独立插件版以稳定运行

1.0.2 更新 2018-8-25
比之前更暴力了一些,直接点击播放稍等片刻即可直接观看教程
如果提示Token无效,可以点击脚本菜单中的清除Token来使用共享次数

本脚本本着为设计人员谋福利的目的生产,但生产过程中会有一些成本,需要各位的赞助与支持
脚本已完成
视频类:虎课网、视达网、巧匠课堂
脚本未完成
素材类:千图网、千库网、包图网、摄图网、90设计、觅元素、图品汇、优界网、熊猫办公

该脚本每日有共享使用次数,如果累计使用完后需要次日才可免费使用
如果您愿意赞助我们,我们将给您一个独立插件进行使用该脚本
欢迎来到我们的QQ群组:551794580