Greasy Fork is available in English.

【极致去广告|自动全文|自动加载】去掉csdn广告,去掉iteye广告

去掉csdn所有广告,去掉iteye所有广告,给你官方纯净体验,自动打开阅读更多,推荐文章自动加载更多

Tác giả
dengJ
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
3.634
Đánh giá
19 0 0
Phiên bản
0.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
CSDN

1、优化登陆界面
2、去掉全站广告;
3、自动阅读全文;
4、隐藏下方提示框;

ITEYE

去掉全站广告;