Greasy Fork is available in English.

QQ音乐付费无损音乐免费下载

提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表;提供网易云音乐歌曲、歌单解析。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.