Greasy Fork is available in English.

AcFun小助手

文章区:评论区域居中、文章内容始终显示、高亮楼主名字;视频:在简介栏中可以显示封面;

Tác giả
mjz721
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
355
Đánh giá
7 0 0
Phiên bản
1.1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

AcFun小助手

GitHub 码云

使用

  1. 安装扩展 Tampermonkey
    1. 版本:Chrome浏览器
    2. 版本:Firefox浏览器
  2. 安装脚本

功能

文章区

  • 评论区域居中
  • 文章内容始终显示
  • 高亮楼主名字(绿色);

视频

  • 在简介栏中可以显示封面