Greasy Fork is available in English.

Hydra Brute

try to take over the world!

Tính đến 14-06-2018. Xem phiên bản mới nhất.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.