Greasy Fork is available in English.

YouTube - Time Remaining Counter

Display the remaining time while you watch YouTube videos

Tác giả
stinkrock
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
222
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
1.6.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Overview

Run this userscript on YouTube to see a video's remaining time during playback. Time is displayed in HH:MM:SS format next to the video's view count.