Greasy Fork is available in English.

YouTube Time Remaining

Display the remaining time of a YouTube video during playback.

Tác giả
stinkrock
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
505
Đánh giá
9 0 0
Phiên bản
1.7.3
Đã tạo
24-05-2018
Đã cập nhật
11-08-2021
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

YouTube Time Remaining

See how much time a video has remaining before it ends.

Check the time

Time is displayed in HH:MM:SS format below the video's title.