Greasy Fork is available in English.

知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒

复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

Tác giả
pf kong
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
8.983
Đánh giá
64 0 2
Phiên bản
0.2.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

此脚本的目的是为了防止网页QJ你的剪切板。因为复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。 后续如果有什么需要添加的网站,欢迎提意见。